Forgotten Sex Slaves – Comfort Women in the Philippines

RO: În timpul celui de-al doilea război mondial, mii de femei din Asia au fost forțate să lucreze ca prostituate pentru soldații japonezi. Multe femei încă erau adolescente. Au fost violate, adesea bătute și abuzate. Ele erau femeile „ianfu” sau femeile de consolare. După război, au luptat să-și continue viața, ascunzând ceea ce mulți considerau o „rușine”. După ce au tăcut mai mult de 50 de ani au început să își spună povestea. Până în prezent, așteaptă o compensație adecvată și o recunoaștere oficială a victimizării lor. Dar timpul se scurge, femeile având deja peste optzeci-nouăzeci de ani.

EN: During the Second World War thousands of women in Asia were forced to work as prostitutes for Japanese soldiers. Some of them were still teenagers. They were raped, often beaten and abused. The Japanese called them “ianfu” or Comfort Women. After the war the survivors struggled to continue with their lives, hiding what many considered to be a “shame”. After having been silent for more than 50 years they have started to tell their stories. Until today, they are waiting for an adequate compensation and official acknowledgment of their victimization. They are in their Eighties and Nineties now and time is running out for them.

Germania, 45 minute, documentar
Regia: Björn Jensen
Proiecție specială

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *